PREKYBOS IR BRŪKŠNINIO KODAVIMO SISTEMOS

Rūšiuojamų atliekų tvarkymas

INFORMUOJAME, kad Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra pavojingų medžiagų, kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis.

Nebetinkami naudoti ar nereikalingi EEĮ gaminiai, etiketėje ant gaminio ar pakuotės pažymėti šiuo ženklu, negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis. Jie turi būti surenkami atskirai ir perduodami atliekų tvarkytojams saugiam šių atliekų sutvarkymui. Draudžiama tokius gaminius ardyti patiems. Didelė dalis medžiagų, iš kurių pagamintas gaminys, gali būti naudojamos pakartotinai, perdirbamos ar kitaip naudojamos, o šiose atliekose esančios pavojingos medžiagos turi būti atskiriamos ir tvarkomos aplinkai saugiu būdu.

Mes bendradarbiaujame su elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančia įmone, todėl tinkamai jūsų išrūšiuotos ir atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos. Nebetinkamą naudoti ar nereikalinga EEĮ nemeskite į konteinerius kartu su komunalinėmis atliekomis, o priduokite mums arba nuvežkite į stacionarias EEĮ surinkimo aikšteles, kurios įrengtos visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos rasite www.atliekos.lt.